• Konstantinos Kourkoutas

Els hubs esportius, xarxes expertes
En la primera matinal sobre el SBD Esport Hub, es van abordar el mapa d’actius existents a la ciutat, l’oportunitat d’impulsar el nou hub, i els seus principals desafiaments. Prenent-la com a punt de partida, la segona matinal aprofundeix sobre els desafiaments tècnics del SBD Esport Hub.


La primera part de la sessió del 26/2 se centrarà en les possibles funcions d’un hub, per entendre les condicions i exigències que cadascuna comporta, i en definitiva contribuir a determinar el caràcter específic del SBD Esport Hub. A continuació, s’aprofundirà en l’anàlisi dels desafiaments del SBD Esport Hub, amb qüestions relacionades amb beneficiaris i propostes de valor dels hubs; finançament i governança, i talent i treball en xarxa, amb breus ponències de reconeguts experts sobre aquestes matèries:


  • Albert Mundet Bolos: Director del Barça Innovation Hub

  • Mounir Zok: CEO de N3XT Sports

  • Carles Combarros Vilaseca: Soci fundador de Xarxa Capital

  • Josep M. Monti: President del BCN SportsTech HUB23

  • Yolanda Triviño: CEO del Valkiria Hub Space

  • Lluís Blanch: Director de l'Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)

  • Gemma Riu Botifoll: Gerent del Cluster Esport Andorra.

  • Ricard Castellet: CCO de Barcelona Tech City

  • Oriol Serra: Cluster Manager d'INDESCAT

  • Rosa Maria Sebastian: Vicerectora Innovació i Projectes Estratègics UAB


Inscripció:

http://hubb30.cat/ca/els-hubs-esportius-xarxes-expertes

Sabadell reuneix la competència i la il·lusió per transfor­mar la ciutat, amb l’esport com a motor de canvi. En aquest marc, el SBD Esport Hub vol ser un projecte singular de la ciutat que contribueixi a la seva revitalització econòmica i cohesió social.

Un hub és una xarxa de persones, entitats i empreses. Mitjançant xerrades, ta­llers, reunions i trobades en espais especialment dissenyats, el SBD Esport Hub ha d’afavorir sinèrgies entre persones emprenedores, startups, representants d’entitats, empreses consolidades, universitats i ciutadans.

Però perquè en aquest nou hub de Sabadell neixin i s’enri­queixin projectes innovadors i viables, aquestes interac­cions s’han de produir amb propòsits clars, amb agents rellevants, amb propostes concretes de serveis, i al voltant de tecnologies i àmbits de coneixement oportuns.

Posar les bases i desplegar el SBD Esport Hub és una tasca col·lectiva compromesa, en la qual és important escoltar experts d’entitats i empreses.

Iniciem intercanvis productius amb tres sessions tècni­ques, i volem comptar amb vosaltres.

16 views0 comments