• Konstantinos Kourkoutas

Resum del treball col·laboratiu sobre els reptes estratègics

Updated: Jul 24, 2020

Aquesta és la síntesi del procés de treball amb el Grup d'Interès Local sobre els reptes estratègics. A partir d'un treball mitjançant els canvas, s'han anat definint les quatre idees urbanes de partida en els reptes estratègics, d'aquí hem passat als reptes programàtics i, d'aquests últims, als projectes específics.


Paral·lelament s'hanrealitzat sessions de mapeig col·laboratiu per identificar i localitzar les problemàtiques i oportunitats en àmbits específics dins el barri de Covadonga i seu voltant. El mapa en continuació mostra una síntesi dels elements principals que s'han destacat a partir de la participació dels a gents locals.
50 views0 comments