• Konstantinos Kourkoutas

Segona Reunió de Coordinació Acadèmica

Updated: Dec 16, 2020

Campus Sabadell UAB - 12/2019Agenda


Presentació dels reptes que han sortit de la primera sessió prèvia

Presentaació del Grup d'Interès Local i possibilitats de col·laboració / participació

Revisió dels calendaris

Eines pel treball col·laboratiu (ArcGIS i altres)

Proposta d'Atles d'anàlisi col·lectiuParticipants

UAB

Grau Smart Cities

Lluís Ribas Xirgó (Coordinador Grau Smart Cities)

Àngel Cebollada (Geografia UAB)

Psicologia Social (Grau en Psicologia)

Miquel Domènech

Postgrau d’Economia Social i Solidària / Grau d’Empresa i Tecnologia (Facultat d’Economia i Empresa)

Glòria Estapé

CREIS (EINES) Centre d'Estudis i de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social (Facultat d’Economia i Empresa)

Andreu Turró


UPC

Construcció i Condicionament de l’Espai Urbà (Grau en Estudis d’Arquitectura)

Isabel Vega

UdG

Urbanística 3 (Grau d’Estudis en Arquitectura) Nadia Fava

Urbanística 4 (Grau d’Estudis en Arquitectura) Marta Carrasco Bonet

17 views0 comments

Recent Posts

See All